Möt personalen

Möt personalen

På Polarna jobbar i nuläget två förskollärare och tre barnskötare, samt vår rektor. Här möter du några i personalen.

Frida Sjöstrand, rektor.

– Jag har jobbat som rektor på Polarna sedan augusti 2021. Jag uppskattar verkligen att Polarna är en liten och intim förskola. Personal, föräldrar och barn – alla känner alla! Pedagogerna har ett stort engagemang. De hittar på mycket saker med barnen. Vi går på teater, leker i skogen, till exempel. Det händer mycket!

Varje termin finns ett särskilt tema, som barnen arbetar med i projektgrupper. Förra terminen var temat mångkultur, vad ska ni hitta på i vår?

– Vi kommer jobba med estetiska lärprocesser i projektgrupperna. Dans, teater och skapande med form och färg. Jag ser fram emot att se hur projektet utvecklar sig! Vi anpassar alltid aktiviteterna utifrån vad barnen är intresserade av. Det är en ständig process.

På Polarna blandas stora barn med små. Vad tänker du om det?

– Jag tycker att det är bra. Min upplevelse är att de stora barnen får en bättre förståelse för de mindre barnen, och tar hand om dem. Samtidigt har vi grupper som vi delar in efter ålder. Vi delar upp barnen på samlingar och i när vi arbetar i projektgrupperna, samt även när vi går på utflykt. Däremellan är vi blandade. Då ser vi hur barn i olika åldrar lär av varandra.

Intervjun med Frida gjordes i januari 2023.

Malin Jansson, förskollärare.
Estefania Acosta, förskollärare.