Det här är Polarna

Det här är Polarna

Polarna grundades 1989 och är ett av de äldsta föräldrakooperativen i Guldheden. Här arbetar två förskollärare och tre barnskötare i en grupp på 17 till 18 barn. På Polarna ger vi barnen tid. Här finns alltid ett knä att krypa upp i och någon som ser dem. Här finns tid att leka och att lära.  Eftersom barngruppen är liten behöver barnen inte träffa så många olika vuxna. Framför allt jobbar pedagogerna nära barnen, och lär känna dem väl. Då blir barnen trygga, något som ger ringar på vattnet: När nya Polare börjar hos oss, blir de väl omhändertagna! Vi ser också att barnen, när de sedan går vidare till förskoleklass och grundskola, får med sig ett gott självförtroende. 

Vi skolar in på barnets villkor
En trygg start är avgörande för att barnet ska trivas på förskolan. På Polarna har vi cirka tre veckors inskolning. I början är dagarna korta, och föräldrarna med hela tiden. Stegvis får barnet sedan vänja sig vid att lämnas på förskolan. Under hela tiden har en av pedagogerna särskilt ansvar för barnet, som i lugn och ro får knyta an till personalen och lära känna de andra barnen.

Vi blandar åldrar, men delar upp oss i mindre grupper
När alla barn är på plats är vi cirka 18 barn på Polarna, från ett till sex år gamla. Vi låter alla barn lära känna varandra. Det skapar harmoni i gruppen och många goda relationer. Vi ser ofta att de stora barnen hjälper de små. Men vi delar ofta upp oss i mindre grupper utefter ålder, till exempel när vi arbetar med olika projekt i ateljén. För många barn är den lilla gruppen viktig: Där är det lättare att ta plats och våga prata.

Vi löser konflikter
Trygga barn är harmoniska barn. Men trygga barn vågar också visa sina känslor och säga vad de tycker. Konflikter uppstår självklart dagligen på Polarna. När det sker, vänder vi inte bort blicken. Pedagogerna hjälper istället barnen att lösa konflikterna. Ofta går det väldigt bra, om de i lugn och ro får berätta vad som hänt och fundera över en lösning.

Vi berättar historier
På Polarna gillar vi att berätta: Roliga historier, sanna historier, långa historier, korta historier! Barnen får fundera kring berättelserna, och själva hitta på. Det kan handla om att göra sin egen version av en klassisk barnbok, eller att berätta en helt sann historia från sitt eget liv. De lite äldre barnen, ungefär från 2,5 år och uppåt, jobbar med olika projekt. Det kan handla om Barnkonventionen, hållbarhet, eller Babblarna. Vi håller gärna fast i samma projekt över längre tid. Då märker barnen att de utvecklas, och får förståelse för sin egen lärprocess.

Vi är måna om kontakten mellan personal och föräldrar
Föräldrarna är de som känner sitt barn bäst. En bra kontakt med dem är viktig för att pedagogerna ska kunna ge barnet bästa möjliga förutsättningar. Då kan föräldrarna också känna sig trygga med att barnet har det bra, och reagera om något skulle fungera mindre bra. I och med att Polarna är ett kooperativ är möjligheten till insyn mycket god. Få reda på mer om vad det innebär att vara kooperativ-förälder här, under Svar på vanliga frågor, och i intervjun med Susanna.