Svar på vanliga frågor

Svar på vanliga frågor

Vad får man på ett kooperativ som man inte får på en ”vanlig” kommunal förskola?
Gemenskap med de andra familjerna och barnen, samt personalen. Föräldrarna kan vara med och skapa den vardag de önskar för sitt barn. Barnen får vara i en liten, trygg grupp där personalen har tid att se till allas behov. Vi har fått höra från grundskolepersonal att barn som gått på Polarna är lugna och trygga när de börjar skolan, och bra på att skapa relationer och ta hänsyn till andra barn.

Är det inte jättemycket jobb att ha sitt barn på kooperativ?
Det beror på hur man ser det. Föräldrarna ansvarar till exempel för att städa förskolan, det kan bli någon gång i månaden för varje förälder. Ibland hoppar vi in och jobbar i barngruppen. Vi har även gemensamma fixardagar, då vi städar gården till exempel. Då finns alltid tid för fika och lek. Så visst tar det lite tid, men i gengäld får vi insyn i verksamheten och lär känna varandra. Ibland ses vi bara för nöjes skull: Vi gör en utflykt tillsammans med barnen, eller har en pubkväll.

Vad innebär det att förskolan styrs av föräldrarna?
Frihet, möjligheter och ansvar. Vi föräldrar tar hand om drift och skötsel, och fungerar som arbetsgivare åt personalen. Vi har inflytande över mat och liknande, medan personalen sköter det pedagogiska.

Hur vet man att förskolan håller en bra kvalitet?
Enheten för fristående verksamheter i Göteborgs Stad utför tillsyn på alla fria förskolor med några års mellanrum för att säkerställa kvaliteten. Nyligen gjordes en tillsyn, och vi fick mycket beröm. Glädjande, och ett kvitto på att verksamheten fungerar bra!

Vad kostar det?
Det kostar lika mycket som att ha sitt barn på en kommunal förskola. Vi tillämpar samma regler om maxtaxa och rabatter. Vi har däremot avgiftsfritt juli månad och ibland när ekonomin är extra god bjuder vi medlemmarna på extra rabatter på avgiften som bonus för det arbete man lägger ner.

Kan man vara ensamstående och ändå ha sitt barn på Polarna?
Absolut. I vår förening är vi öppna för att anpassa våra system och insatser för olika typer av behov och livssituationer. Däremot måste man vara beredd på att göra en insats även som ensamstående, och ha idéer på hur vi tillsammans löser det som måste bli gjort för att ha en bra förskola.

Vad händer om jag är arbetslös eller föräldraledig med ett annat barn. Får barnet som går på Polarna gå kortare dagar då?
Nej, på Polarna välkomnas barnen på samma villkor oavsett förälderns/föräldrarnas situation. Samma sak gäller vid arbetslöshet. Vi tillämpar med andra ord inte 15-timmarsregeln som kommunen gör.  

Hur går inskolningen till?
Inskolningen brukar ta kring tre veckor. Under den tiden har en av pedagogerna extra ansvar för att barnet kommer till rätta och lär känna gruppen. Att barnet får börja med att knyta an till en av pedagogerna brukar göra inskolningen lättare. Första veckan är föräldern med hela tiden. När barnet är redo kan föräldern prova att gå iväg en stund. Så får barnet stegvis vänja sig vid att vara på förskolan.

Det låter ju toppen. Jag vill att mitt barn ska börja på Polarna! Hur går jag till väga?
Ring personalen och säg att du vill komma på besök. Skicka sedan ett mail till info@polarna.org så kan vi planera ett möte där du får veta mer om oss, och vi får veta mer om dig/er!