Mål och verksamhet

Mål och verksamhet

Det övergripande målet för Polarnas verksamhet är att förskolan ska vara en plats där barn, föräldrar och personal trivs och känner trygghet. Det är viktigt att vi känner förtroende för varandra och har roligt tillsammans.

Vi vill att barnen ska lära sig att samarbeta, visa hänsyn och känna ansvar. Vi lägger stor vikt vid barnens känslomässiga utveckling, att kunna uttrycka känslor och våga stå för hur man känner och tycker.

Verksamheten är tema-inriktad. Barnens skapande aktiviteter ställs i centrum, t ex färg och form, musik och rörelse. Vi ritar, målar, trycker och prövar nya material.

Vi försöker vara ute så mycket som möjligt, både på vår gård och i naturen. Vi går på upptäcktsfärder och gör utflykter. Ibland besöker vi museum, går på teater eller bio och vi sjunger mycket.

Verksamhet på Polarna