Svar på vanliga frågor

Svar på vanliga frågor

Vad får man på ett kooperativ som man inte får på en ”vanlig” kommunal förskola?
Gemenskap med de andra familjerna och barnen, samt personalen. Föräldrarna kan vara med och skapa den vardag de önskar för sitt barn. Barnen får vara i en liten, trygg grupp där personalen har tid att se till allas behov. Vi har fått höra från grundskolepersonal att barn som gått på Polarna är lugna och trygga när de börjar skolan, och bra på att skapa relationer och ta hänsyn till andra barn.

Är det inte jättemycket jobb att ha sitt barn på kooperativ?
Det beror på hur man ser det. Föräldrarna ansvarar till exempel för att städa förskolan. Det kan bli ungefär var femte vecka för varje förälder. Vi tror inte att det är någon som väljer föräldrakooperativ för att man tycker att det är roligt att städa. Men städandet gör att vi har lite mer resurser över till att till exempel hålla en hög personaltäthet på förskolan. Vi är också med i barngruppen vid vissa tillfällen, läs mer om det här. Det är tillfällen då vi föräldrar får chans att lära känna våra barns förskola bättre, och även varandra. För barnen innebär det att föräldrarna faktiskt har koll på stället där de vistas om dagarna.

Vi har även gemensamma fixardagar, då vi städar gården till exempel. Då finns alltid tid för fika och lek. Ibland ses vi bara för nöjes skull: Vi gör en utflykt tillsammans med barnen, eller ses på krogen.

Trygghet och sammanhållning är något du får på köpet när du väljer Polarna!

Vad innebär det att förskolan styrs av föräldrarna?
Frihet, möjligheter och ansvar. Vi föräldrar tar hand om drift och skötsel, och fungerar som arbetsgivare åt personalen. Vi har inflytande över mat och liknande, medan personalen sköter det pedagogiska.

Hur vet man att förskolan håller en bra kvalitet?
Enheten för fristående verksamheter i Göteborgs Stad utför tillsyn på alla fria förskolor med några års mellanrum för att säkerställa kvaliteten. Nyligen gjordes en tillsyn, och vi fick mycket beröm. Glädjande, och ett kvitto på att verksamheten fungerar bra!

Vad kostar det?
Det kostar lika mycket som att ha sitt barn på en kommunal förskola. Vi tillämpar samma regler om maxtaxa och rabatter. Vi har däremot avgiftsfritt juli månad.

Vad händer om jag är arbetslös eller föräldraledig med ett annat barn. Får barnet som går på Polarna gå kortare dagar då?
Nej, på Polarna välkomnas barnen på samma villkor oavsett förälderns/föräldrarnas situation. Samma sak gäller vid arbetslöshet. Vi tillämpar med andra ord inte 15-timmarsregeln, som kommunen gör.  

Hur går inskolningen till?
Inskolningen brukar ta kring tre veckor. Under den tiden har en av pedagogerna extra ansvar för att barnet kommer till rätta och lär känna gruppen. Att barnet får börja med att knyta an till en av pedagogerna brukar göra inskolningen lättare. Första veckan är föräldern med hela tiden. När barnet är redo kan föräldern prova att gå iväg en stund, så får barnet stegvis vänja sig vid att vara på förskolan.

Det låter ju toppen! Jag/vi vill börja på Polarna! Hur går jag/vi till väga?
Skicka ett mail till info@polarna.org. Du/ni får sedan fylla i en intresseanmälan. Nästa steg är ett besök på Polarna. Därpå följer ett möte där du/ni får veta mer om oss. Sedan hoppas vi att du/ni är redo att tacka ja till en plats på vår förskola! 🙂

Välkommen till Polarna