Föräldrainsats

Föräldrainsats

Kooperativsformen bygger på ett engagemang från familjerna. Familjernas huvudsakliga uppgifter är:

  • Vid 9-11 tillfällen per termin och per familj planeras det in sk. Jour-dagar. Då går man in i personalgruppen om någon ur personalen är sjuk. Familjen sköter också städningen av lokalerna aktuell dag.
  • På två av veckorna under en termin handlar familjen frukost och mellanmålsmat samt tar hand om barngruppen på torsdag eftermiddag då personalen planerar nästa veckas verksamhet.
  • Ett par gånger per termin storstädas lokaler och inventarierna görs i ordning. Vi kanske målar om i något rum, vänder all sand i sandlådan eller diskar legobitarna. Vid dessa tillfällen liknar förskolan en enda storfamilj med föräldrar och barn högt och lågt och oftast avslutar vi dagen med att äta tillsammans och ha trevligt.

Vi är övertygade om att verksamheten som bedrivs hos oss är värd alla våra insatser och att vi lyckas skapa den verksamhet vi tycker är bäst för våra barn.

Att ha en insyn i verksamheten, att vi känner alla barn och föräldrar väl, att vi får ett stort kontaktnät – inte minst bra om man är nyinflyttad – och att vi får en ordentlig inblick i våra barns vardag är värt sin vikt i guld!