Föreningen

Föräldrakooperativ – så funkar det formellt

Föräldrakooperativet Polarna är en ekonomisk förening. De betyder att vi är en självständig juridisk person med egna tillgångar och skulder. Vi har krav på oss att sköta ekonomin på ett tillfredsställande sätt med avseende på bokföring, årsredovisning, deklaration med mera.

Det är vi i föreningen som anställer personal, beslutar om öppettider, fastställer avgifter och rekryterar nya familjer. Föräldrarnas engagemang krävs för att förskolan ska fungera – alla i föräldragruppen har en funktion att fylla.

Föräldrainsats

Kooperativformen bygger på ett engagemang från familjerna. Till exempel städar föräldrarna förskolan, och arbetar i barngruppen vissa dagar. Omfattningen av det här kan variera lite. Hur vi lägger upp arbetet är också något du kan vara med och påverka som medlem i föreningen. Just nu handlar det om att varje förälder städar cirka en gång i månaden, och hoppar in i barngruppen några timmar vid två tillfällen under terminen. Dessutom hjälper varje familj till med mellanmålet vid ett tillfälle under terminen. Utöver detta har vi gemensamma fixardagar. Vi kanske målar om i något rum, vänder all sand i sandlådan eller diskar legobitarna. Vid sådana tillfällen glömmer vi aldrig att fixa fika, och brukar faktiskt ha riktigt trevligt tillsammans. Om du är intresserad av att börja på Polarna så vill du säkert veta mer i detalj hur arbetet går till. Det lovar vi i så fall att berätta allt om!