Föreningen

Föreningen

Föreningen Polarna

Föräldrakooperativet Polarna är en ekonomisk förening, dvs vi lyder under Lagen om ekonomiska föreningar. Detta innebär att föreningen är en självständig juridisk person med egna tillgångar och skulder. Dessutom har vi krav på oss att sköta ekonomin på ett tillfredsställande sätt med avseende på bokföring, årsredovisning, deklaration mm.

Föreningen anställer personal, bestämmer inriktning och öppettider, fastställer avgifter och rekryterar nya familjer.

Föräldrarnas engagemang krävs för att förskolan ska fungera – alla i föräldragruppen har en funktion att fylla. I gengäld får Du som medlem:

  • Insyn och delaktighet i ditt barns vardag
  • Nära kontakt med barngrupp, föräldrar och personal
  • Möjlighet att vid föreningens möten påverka de beslut som fattas
  • Tillgång till barnomsorg med hög kvalitet
  • Trygga barn då vi sällan har vikarier eller personal som våra barn inte känner till sen tidigare