Föreningen

Föräldrakooperativ – så funkar det formellt

Föräldrakooperativet Polarna är en ekonomisk förening. De betyder att vi är en självständig juridisk person med egna tillgångar och skulder. Vi måste sköta ekonomin med avseende exempelvis på bokföring, årsredovisning och deklaration.

Det är vi i föreningen som anställer personal, beslutar om öppettider, fastställer avgifter och rekryterar nya familjer.

Föräldrainsats

Föräldrarnas engagemang krävs för att Polarna ska fungera – här har alla föräldrar en funktion att fylla. Till exempel städar vi föräldrar förskolan och arbetar i barngruppen vissa dagar. Omfattningen av det här kan variera lite. Hur vi lägger upp arbetet är också något du kan vara med och påverka som medlem i föreningen. Just nu handlar det om att varje förälder städar cirka var sjätte vecka, och jobbar i barngruppen vid cirka två tillfällen under terminen. I början av terminen görs scheman över föräldrainsatser. Skulle man behöva byta dag med kort varsel brukar det alltid finnas någon förälder som ställer upp.

Ibland har vi gemensamma fixardagar. Då är hela familjen välkommen. Vi kanske målar om i något rum, vänder all sand i sandlådan eller diskar legobitarna. Vid sådana tillfällen glömmer vi aldrig att fixa fika, och brukar faktiskt ha riktigt trevligt tillsammans. Om du är intresserad av att börja på Polarna så vill du säkert veta mer i detalj hur arbetet går till. Det lovar vi i så fall att berätta allt om!