Föreningen

Föräldrakooperativ – så funkar det formellt

Föräldrakooperativet Polarna är en ekonomisk förening. De betyder att vi är en självständig juridisk person med egna tillgångar och skulder. Vi måste sköta ekonomin med avseende exempelvis på bokföring, årsredovisning och deklaration. Det är också vi i föreningen som anställer personal, beslutar om öppettider, fastställer avgifter och rekryterar nya familjer.

Föräldrainsats

Utan föräldrainsatser inget Polarna! Vi…

  • …städar förskolan. Det kan bli ungefär var femte vecka för varje förälder, lite beroende på hur många familjer som för tillfället finns på Polarna. 
  • …tar hand om barnen en gång i veckan, från kl 15 på eftermiddagen, medan personalen har sitt planeringsmöte. Det blir ett par tillfällen per termin för varje förälder.
  • …vikarierar inte för personalen. Däremot finns chans för en förälder per familj att vara med på förskolan en hel dag vid ett tillfälle under varje terminen. Dels för hjälpa till på förskolan, men framför allt för att få insyn i verksamheten. Vi tror på att förskolan blir en bättre och tryggare plats när vi föräldrar får ta del av vårt barns vardag.
  • …är alla med i någon av Polarnas arbetsgrupper. Till exempel ser miljögruppen till att barnen har en bra miljö både ute och inne.
  • …sitter i styrelsen. Under sin tid på Polarna ska en förälder i varje familj under en period sitta i styrelsen. Styrelsen har möte en gång i månaden och är ytterst ansvarig för Polarnas verksamhet.

I början av terminen görs scheman över föräldrainsatser, då finns chans att påverka vilka dagar man blir schemalagd. Skulle man behöva byta dag med kort varsel brukar det alltid finnas någon annan förälder som kan ställa upp.

Ibland har vi gemensamma fixardagar. Då är hela familjen välkommen. Vi kanske målar om i något rum, vänder sanden i sandlådan eller diskar legobitarna. Vid sådana tillfällen glömmer vi aldrig att fixa fika, och brukar ha riktigt trevligt tillsammans!